Механізм громадського контролю

1. Участь громадськості (представників громадських організацій), експертів, науковців в роботі консультативно-дорадчих органів при Сумській обласній державній адміністрації: громадської ради, громадської гуманітарної ради, обласної ради Українського козацтва, обласної ради Церков і релігійних організацій.

В рамках роботи зазначених консультативно-дорадчих органів (громадські слухання, засідання у форматі "круглого столу") представники громадськості мають можливість отримати інформацію з актуальних питань реалізації державної та регіональної політики (розгляд визначених ними питань, звіти керівників органів влади). За результатами засідань пропозиції громадськості враховуються при підготовці нормативно-правових актів, оформлюються у вигляді протокольних доручень керівникам місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

2. Залучення громадськості до роботи в засіданнях оргкомітетів, робочих груп, нарад щодо відзначення державних свят та пам’ятних дат (зокрема, представники ветеранських, молодіжних організацій, депутати обласної ради, інші). Представники громадськості мають можливість отримати інформацію щодо плану проведення таких заходів, за результатами засідань їх пропозиції враховуються при підготовці відповідних розпоряджень щодо затвердження обласних заходів.

3. Звіти керівництва управління (начальник, заступники) перед депутатським корпусом обласної ради (сесія, засідання постійних комісій) щодо реалізації обласних програм.

4. Залучення громадськості до роботи в робочих групах з підготовки обласних програм.

5. Проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади (після надходження від інституту громадянського суспільства  письмового запиту, відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 976).

6. Оприлюднення на сайті інформації про реалізацію окремих напрямків державної та регіональної політики (зокрема, звіт за результатами року про реалізацію в області Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства).

7. Участь громадян у виборах, референдумах, зборах, місцевих ініціативах, громадських слуханнях.

8. Участь громадськості в реалізації власних проектів щодо аналізу реалізації регіональної політики, окремих питань соціально-економічного розвитку, проведення соціологічних досліджень (в.ч. за результатами відповідних конкурсів проектів проведених органами влади).

9. Участь представників громадськості у роботі колегіальних органів влади (колегія при облдержадміністрації).

10. Висвітлення у ЗМІ позиції громадськості, їх ініціатив, пропозицій, аналітичних матеріалів.

11. Пропозиції (зауваження), заяви, скарги, клопотання у вигляді письмових та усних, індивідуальних та колективних звернень громадян.