Механізм громадського контролю

Участь громадськості (представників громадських організацій, громадських рад, ЗМІ, депутатів  місцевих рад, громадян  (організована та неорганізована громадськість) у здійсненні контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи, моніторингів, опитувань, анкетувань  тощо.

Право  здійснення громадського контролю може належати громадським організаціям (організована громадськість), серед видів діяльності яких є функція здійснення контролю за діяльністю органів влади та громадянам (їх сім’ям), які представляють власні інтереси.

Предметом громадського контролю є діяльність об’єкта з реалізації прав  громадян, задоволення їх потреб та інтересів у сфері доступу до публічної інформації.

У якості критеріїв для здійснення громадського контролю вибираються правові та етичні норми.

Представники громадськості (громадяни) мають можливість отримати інформацію з визначених ними питань щодо виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» (порядок організації доступу до інформації, системи реєстрації публічної інформації, доступ до засідань колегіальних органів тощо) звернувшись  письмово до розпорядників інформації або безпосередньо до  відділу забезпечення доступу до публічної інформації Сумської обласної державної адміністрації.

Громадський контроль здійснюється через зіставлення діяльності об’єкта із  вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації". На основі цього робиться висновок щодо відповідності його виконання та оформляється у вигляді протокольних доручень (організована громадськість), або заяв, пропозицій (неорганізована громадськість), що враховуються в роботі  із забезпечення доступу до публічної інформації розпорядником інформації.

У якості однієї із форм громадського контролю - громадська експертиза актів (проектів) органів влади здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976.